Hanoi,Vietnam, 21/01/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Tam Tự Minh Chú Om Ah Hum
27/05/2021
Tam Tự Minh Chú: Om Ah Hum - 周寀洋, còn được gọi là Kim Cương tụng tức, đây là câu thần chú căn bản của Giáo chủ căn bản của Giáo chủ Mật Tông Kim Cương...
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
29/04/2021
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni
Tiểu Sử Thầy Trụ Trì TT. Thích Hạnh Nguyện
30/12/2020
Thuộc Hệ Phái Thiền: Lâm Tế Chúc Thánh
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-98
23/12/2020
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-97
23/12/2020
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-96
23/12/2020
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-95
22/12/2020
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-94
12/12/2020
banner 3