Hanoi,Vietnam, 21/01/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Kinh Điển

Kinh Trường Thọ Diệt Tội
29/04/2021
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni
Kinh chuyển pháp luân
30/11/2020
Kinh Chuyển pháp luân (Pali; Sanskrit: Dharmacakrapravartana Sūtra; Hán Việt: Chuyển pháp luân kinh) là bài giảng pháp đầu tiên mà Sa môn Tất-đạt-đa Cồ-đàm thuyết...
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
02/11/2020
Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
13/10/2020
Diệu pháp liên hoa kinh (zh. 妙法蓮華經, sa. saddharmapuṇḍarīka-sūtra), cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất,...
Kinh Dược Sư
05/10/2020
Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình ảnh của “ngọc lưu ly” gợi cho chúng ta về một “cái...
Từ bi Đạo tràng sám pháp: Lương Hoàng Sám
28/09/2020
Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bực đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi dã từ ba...
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
26/09/2020
Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo. Theo Kinh điển Phật giáo lưu lại, Địa Tạng Bồ Tát là một Tì kheo đã phát lời nguyện cứu...
banner 3